charakterystyka klasy - Sprawozdanie klasowe

Blisko jak Georgia O Keeffe

Temat: ---> Tu możesz narzekać, skarżyć się na zły los ;p itp

genjuusz xDD

Oczywiście

Ej, wkurzyłam się. Mam w klasie chłopaka, który niedosłyszy i on uważa się za najmądrzejszego z całej klasy. Właśnie widziałam test, który on pisał -_-. Poziom podstawówki. on miał napisać sprawozdanie z wymyślonej wycieczki, co najmniej 7 zdań, my mieliśmy charakterystykę, co najmniej 19 linijek --'
Źródło: mcr.fora.pl/a/a,1262.htmlTemat: Zagadnienia do egzaminu dr Bujnowska
I. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
1. Pojęcie niepełnosprawności oraz terminy bliskoznaczne (ksero materiałów z zajęć)
2. Modele niepełnosprawności (ksero materiałów z zajęć)
3. Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności (ksero materiałów z zajęć + rozdział II z J. Wyczesany „Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (str. 75-92)
4. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej: stanowisko zorientowane na ucznia, stanowisko zorientowane na program nauczania (ksero materiałów z zajęć)
5. Charakterystyka ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (mapy myśli)
- technika tworzenia map myśli
6. Źródła zdobywania informacji o uczniu (mapy myśli)

II. Nauczyciel w szkole specjalnej
1. Artykuł M. Dudzik „O potrzebie odchodzenia od wiedzy potocznej” Psychologia w szkole 2004, nr 1
2. Rozdział 1.2 „Być skutecznym nauczycielem” (str. 23 – 27) z „Nauczanie kreatywne” M. Thanhoffer, Klauza 1996
3. Modele nauczyciela: kierunek technologiczny, funkcjonalny, humanistyczny, koncepcje nauczyciela w modelu humanistycznym (transformatywny intelektualista, profesjonalny artysta, refleksyjny praktyk, emancypacyjno – postpozytywistyczny praktyk), model postulatywno – empiryczny pedagoga specjalnego (cechy pedagoga specjalnego).
4. Refleksyjny nauczyciel w zmieniającej się szkole, rozdział I z książki (red.) B. Gołębniak „Uczenie metodą projektów”(str. 10 – 28 )
III. Organizacja pracy w szkole specjalnej
1. System kształcenia specjalnego w Polsce: system rewalidacji, szczeble nauczania, zajęcia z rewalidacji indywidualnej (ksero materiałów z zajęć) + artykuł M. Gołubiew – Konieczna z (red.) S. Sadowska „Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim” (str. 15 – 27) – DO ODEBRANIA 20.01.2010 NA ZAJĘCIACH!!!
2. Metody kształcenia i ich zastosowanie w nauczaniu upośledzonych umysłowo w klasach starszych
- pojęcia: metoda nauczania, metoda kształcenia, metoda kształcenia specjalnego
- metody kształcenia stosowane w szkole ogólnodostępnej a metody kształcenia w szkole specjalnej
- klasyfikacje metod kształcenia
- czynniki wpływające na dobór odpowiedniej metody w szkole specjalnej
- aktywne metody nauczania
- charakterystyka wybranych metod kształcenia
3. Budowa konspektu lekcji (rozdział VIII z E. Pasternak „Materiały z metodyki nauczania…”)
4. Budowa sprawozdania z hospitacji lekcji (rozdział VIII z E. Pasternak „Materiały z metodyki nauczania…”)
5. Planowanie pracy w klasach starszych szkoły specjalnej (rozdział XIII z E. Pasternak „Materiały z metodyki nauczania…”)
6. Ocenianie:
- rozdział V z J. Wyczesany „Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” (str. 135-154)
- Zasady prowadzenia rozmowy oceniającej (ksero materiałów z zajęć)
Źródło: pedagodzyspecjalni.fora.pl/a/a,656.html


Copyright (c) 2009 Blisko jak Georgia O Keeffe | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.