charakterystyka postaci Stanisława Wokulskiego

Blisko jak Georgia O Keeffe

Temat: j.polski czym dla bohaterów Lalki Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo?
ZADANIE 1
pomóżcie mam zadanie o takim temacie :czym dla bohaterów Lalki Bolesława Prusa są miłość i małżeństwo? Zanalizuj podane fragmenty utworu odwołując się do swojej wiedzy o wskazanych w nich postaciach.

ZADANIE 2
Rożne oblicza heroizmu.Na podstawie podanych fragmentów Nad Niemnem E.Orzeszkowej wyjaśnij symbolikę dwóch mogił.

ZADANIE 3
Stanisław Wokulski postać kontrowersyjna odwołuj sie do zaznaczoncego fragmentu lalki oraz innych faktów z powieści zanalizuj sposób charakterystyki tego bohatera.

Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=141512Temat: j.polski pomóżcie na jutro!!! Stanisław Wokulski postać kontrowersyjna
Stanisław Wokulski postać kontrowersyjna odwołuj sie do zaznaczonego fragmentu lalki oraz innych faktów z powieści zanalizuj sposób charakterystyki tego bohatera.

Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=154489


Temat: JEŚLI KTOŚ CHCE TYLKO ZAPYTAĆ, A NIE KUPIĆ PREZENTACJĘ.
Dobrze napisany plan prezentacji czy nie?

Temat: Kreacja postaci kobiety w literaturze polskiej. Omów temat, odwołując się do różnych przykładów z literatury.

I. Wstęp:
– występowanie motywu kobiety w literaturze,
– omówienie problemu na przykładzie wybranych utworów,
– porównanie sióstr z utworu Juliusza Słowackiego „Balladyna”,
– stosunek do miłości Izabeli Łęckiej z „Lalki” Bolesława Prusa,
postać pani Dulskiej jako osoby despotycznej,
– pozytywna kreacja kobiety w noweli „A.B.C” Elizy Orzeszkowej.
II. Rozwinięcie:
1). Przedstawienie „Balladyny” Juliusza Słowackiego:
charakterystyka Balladyny,
– motyw popełnienia pierwszej zbrodni,
– droga Balladyny do władzy,
– przyczyny śmierci Balladyny,
charakterystyka Aliny,
– stosunek do siostry i matki.
2). Prezentacja „Lalki” Bolesława Prusa:
– przedstawienie Izabeli Łęckiej,
– stosunek Izabeli Łęckiej do ludzi,
– jej zachowanie wobec Stanisława Wokulskiego,
– ocena postaci przez Wokulskiego i prezesową Zasławską.
3). Omówienie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej:
charakterystyka postaci,
– stosunek do rodziny,
– jej zachowanie wobec innych ludzi.
4). Przedstawienie noweli „A.B.C.” Elizy Orzeszkowej:
– opis głównej bohaterki Joanny Lipskiej,
– przyczyny kłopotów Joanny,
– powrót do uczenia dzieci wbrew nakazowi władz,
– chęć przyczynienia się do rozwoju i wychowania młodzieży.
III. Zakończenie:
– podsumowanie przytoczonych przykładów,
– porównanie Balladyny i Aliny,
– Izabela Łęcka jako osoba nieczuła i egoistyczna,
– ukazanie pani Dulskiej jako osoby ograniczonej,
– Joanna Lipska jako pozytywna kreacja kobiety.
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=6988


Copyright (c) 2009 Blisko jak Georgia O Keeffe | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.