chemia-wzory strukturalne i sumaryczne

Blisko jak Georgia O Keeffe

Temat: Buka po raz 11 zanudza forum
Ja pitole :doh: Ale mam zadane :/

Historia - Pszczyny i skutki upadku ?redniowiecza. ( minimum 2 strony)
WOS - Ca?y Hymn na pami?? oczywi?cie pisemnie, bo jej si? pyta? nie chce :evil:
Polak - Wypracowanie na temat powstania Warszawskiego.
Matma - ko?o 40 przyk?ad?w z Mno?enia i dzielenia pot?g.
Chemia - Napisa? oko?o 20 wzor?w sumarycznych i strukturalnych :doh:
Fiza - 3 zadania z pracy i mocy.
Technika - zrobi? latawiec.

Chryste Panie :evil:
:thumbdown:

Źródło: fmforum.pl/index.php?showtopic=4285Temat: Buka po raz 11 zanudza forum

WOS - Ca?y Hymn na pami?? oczywi?cie pisemnie, bo jej si? pyta? nie chce

Zr?b podk?adke...


Matma - ko?o 40 przyk?ad?w z Mno?enia i dzielenia pot?g.

Ale trudne. :keke:


Chemia - Napisa? oko?o 20 wzor?w sumarycznych i strukturalnych
j.w


Fiza - 3 zadania z pracy i mocy.
Szybko Ci p?jdzie z tym.


Technika - zrobi? latawiec.

:rotfl:

Źródło: fmforum.pl/index.php?showtopic=4285


Temat: ZAdania z chemii (praca klasowa)
" />Czesc jutro mam prace klasowa i nie znam odpowiedzi na 6 pytan czy moglibyscie mi pomoc?
Jest to pilne ( bardzo)
Z gory dziekuje za kazda pomoc :)
A oto pytania

1.Napisz równania reakcji , stosując wzory strukturalne.


buty----1------->dichlorobuten------2---->tetrachlrobutan

2.Oblicz zawartośc procentową pierwiastków w etenie.

3.Podaj wz. sumaryczny i nazwe alkenu ktorego masa cząsteczkowa wnosci 84 u.

4.Napisz równania reakcji stosując wz. strukturalne


etyn----------1--------->dichloroeten------2------->tetrachloroeten

5.Oblicz zawarotsc procentowa pierwiastków w butanie.

6. Podaj wzory sumaryczne i zawe alkenu ktorego masa czastekczowa wynosi 56u.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=69634


Temat: Praca domowa z chemii...
Siema.Mam zrobić to:
Narysuj wzory sumaryczne i strukturalne następujących tlenków:
a)tl.siarki (IV)
b)tl.siarki (VI)
c)tl.baru
d)tl.miedzi (I)
e)tl.miedzi (II)

Wyjaśnij zanczenie cyfry rzymskiej znajdującej się w nazwie tlenku oraz jej brak w nazwie tlenku.

Wyjaśnij zależność między wartościowością pierwiastków a liczbą ich atomów w cząsteczce związku chemicznego, składającego się z dwóch pierwiastków.

Problem w tym, że nie wiem jak to zrobić .Był bym wdzięczny za każdą pomoc w tej sprawie.Pozdro.
Źródło: forum.instalki.pl/viewtopic.php?t=8139


Temat: "Pójdź, dziecię! ja cię uczyć każę!"
" />
">. Co prawda nie mam pojecia co to jest "wzor strukturalny" (albo nie pamietam)
Raczej na pewno nie pamiętasz - chemia, wzory strukturalne i sumaryczne )) Dopóki nie zrozumiałem jakie jest to proste, przyprawiało mnie to o dęba na głowie - dziś w trakcie rozmowy z 15 i więcej latkami obserwuję wytrzeszcz oczu, slinotok i nieartykułowane " yy yy yyy yyyyy yyyy" ....
Źródło: forum.radom.pl/viewtopic.php?t=3261


Temat: CHEMIA pilne !!!
Witam muszę rozwiązac takie zadania z chemii jako prace domowa ale ocena bedzie się liczyła jak z klasówki więc zalezy mi na poprawnym rozwiazaniu:

Zad1
Napisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących związków chemicznych: tlenek potasu, wodorotlenek magnezu, kwas azotowy (V), węglan żelaza (III)

Zad2
Napisz nastepujące równania reakcji
a) tlenku sodu z tlenkiem fosforu (V)
b) wodorotlenku wapnia z tlenkiem wapnia (IV)

Zad3
Napisz 4 róże reakcje otrzymywania fosforanu (V) magnezu

Zad4
Podaj ilości czasteczek elementarnych oraz konfiguracje elektronowa atomu rubidu.

Zad5
Rozwiaż nastepujace zadania

a) oblicz ile gramów stałego siarczanu (VI) magnezu potrzeba do przygotowania 150cm3 (szesciennych) roztworu o stezeniu 0.75 mol/dm3
b) oblicz ile gramów soli powstanie w reakcji 150cm3 roztworu KOH o stezeniu 0,2mol/dm3 i 100cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 0,5mol/dm3

Zad6
W podanym równaniu reakcji redoks, wskaż utleniacz, reduktor, reakcję utleniania i redukcji oraz dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego:

Zn + HNO3 ===> Zn(No3)2 + NH4No3 + H2O

Zad7
Napisz wzory pół strukturalne natepujacych zwiazkow :
a) kwas 3 - metylo -2-chlorobutanowy
b) heksan - 3-on
c) 3,3- dimetylpent-1-en

Zad8
Napisz równania reakcji
a) kwasu propanowego z tlenkiem sodu,
b) but-2-ynuz chlorowodorem

Zad9
Opisz, przy pomocy jakich prób lub czynności rozróżnisz znajdujące się w dwóch różnych probówkach kwas oleinowy i octan etylu.

P.S tam gdzie sa liczby powinny byc one napiane małymi ( wiecie o co kaman np H2O) ale nie dało tutaj rady wiec wybaczie ten blad :) za pomoc oczywiście plusy, pozdrawiam :)

Źródło: nedds.pl/index.php?showtopic=88606


Temat: chemia
Ustal wzór sumaryczny i strukturalny węglowodoru z szeregu etylenu o masie cząsteczkowej 70u Napisz równanie reakcji spalania całkowitego tego węglowodoru
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=5849


Temat: Potrzebna pomoc z chemii!
" />Potrzebna pomoc z chemii. Jutro mam egzamin i do oddania te zadania. Mam dużo do nauki i może ktoś mi pomoże choć z tym? Część zadań mam zrobionych i chodzi tylko o sprawdzenie. Z góry WIELKIE DZIĘKI!!


Zad.1.Spośród podanych substancji wypisz tylko pierwiastki chemiczne :
woda, tlen, sól, żelazo, cukier, wodór, tlenek sodu, powietrze, azot .
Zad. 2 Olej z wodą jest :
a/ związkiem chemicznym
b/ mieszaniną jednorodną
c/ mieszaniną niejednorodną
d/ pierwiastkiem chemicznym.
Zad. 3. Atom fosforu 1531P posiada :
a/ 15 protonów, 16 elektronów, 15 neutronów
b/ 16 protonów, 16 elektronów, 15 neutronów
c/ 15 protonów, 15 elektronów, 16 neutronów
d/ 15 protonów, 16 elektronów, 16 neutronów.
Zad.4. Opisz budowę atomu potasu i rozpisz konfigurację elektronową.
[Ar] 4s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Zad.5. Określ rodzaj wiązania chemicznego w następujących związkach:
Cs2O, NH3, F2 .
Zad. 6. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny, równanie reakcji otrzymywania
następujących związków :
a/ kwasu siarkowego (IV)
b/ wodorotlenku magnezu
c/ azotanu (V) sodu
Zad.7. W 200 g wody rozpuszczono 50 g soli kuchennej. Oblicz stężenie procentowe
otrzymanego roztworu .
Zad. 8 .Napisz wzór sumaryczny i półstrukturalny :
a/ propanu C3H8 CH3-CH2- CH3
b/ heksanu C6H14 CH3- (CH2)4-CH3
Zad.9.Ułóż równanie reakcji spalania całkowitego butanu.
C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O
Zad. 10. Wymień najważniejsze związki znajdujące się w żywności.
Źródło: forum.windowsmx.pl/viewtopic.php?t=8308


Temat: Ćwiczenia z Chemii
Dział: POCHODNE WĘGLOWODORÓW

Zadanie.82
Uzupełnij zdania
a) Wzór ogólny kwasów monokarboksylowych ma postać: CnH.........COOH
b) Grupa funkcyjna kwasów karboksylowych ma wzór......... i nazywa się grupą........
c) Wzór sumaryczny kwasu monokabroksylowego o n = 8 to: ........
d) Nazwy systematyczne kwasów tworzymy od ......... mającego w cząsteczce tyle atomów ...... co ...... , dodając słowo ...... i końcówkę ..... , np. dla n = 8 nazwa kwasu brzmi........


Zad.84
Przyporządkuj nazwom zwyczajowym kwasów karboksylowych ich nazwy systematyczne.

Nazwa zwtczajowa Nazwa systematyczna
1.kwas walerianowy A.kwas metanowy
2.kwas mrówkowy B.kwas butanowy
3.kwas propionowy c.kwas etanowy
4.kwas octowy D.kwas pentanowy
5.kwas masłowy E.kwas heptanowy
F.kwas propanowy

1.
2.
3.
4
5.


Zad.85
Napisz wzór sumaryczny i nazwę kwasu karboksylowego o 8 atomach wodoru w cząsteczce.

Wzór sumaryczny: ............ Nazwa: ...........

Zad.86
Oblicz skład procentowy (% masowy) pierwiastków w kwasie heptanowym.


Zad.90
Uzupełnij schemat

KWAS METANOWY

Nazwa zwyczajowa: ...........
Barwa: ..........
Toksyczność: ..........
Występowanie: ............

Wzór strukturalny: ............
Zapach: .............
Zastosowanie: ..............

Zad.91
Uzupełnij równania reakcji. Napisz nazwy produktów.

a)...... HCOOH + K ----> .............
b) ..... HCOOH + ..... MgO ----> ...........
c) ..... HCOOH + ...... Ca(OH)" ----> ......... (" to jest do drugiej na dole)
d) ..... HCOOH + .......... ----> .... (HCOO)'"Al + ....... H" | ('" to jest do trzeciej na dole i | to strzałka w górę)
e) ..... HCOOH + ...... Fe"O'" ----> ..................
f) ..... HCOOH + ...... LiOH ----> ............
g) ..... HCOOH + ...... Na"O ----->...........
h)HCOOH (strzałki diwe jedna u góry druga na dole górna w prawo a dolna w lewo i nad nimi jest H2O) ............ + ..............
i) ..... HCOOH + ...... ----> ..... Co" + ........................

Zad.92
Oblicz, którym z pierwiastków występujących w kwasie metanowym ma największą zawartość procentową (% masowy).

Obliczenie: ......................
Odpowiedź: .......................

Zad.106
Odpowiedz na pytania.

a) Który z kwasów karboksylowych - masłowy czy pentanowy - ma większą liczbę atomów węgla w cząsteczce?
Odp:

b) Który z kwasów karboksylowych - heksanowy czy propionowy - łatwiej ulega dysocjacji jonowej?
Odp:

c) Który z kwasów karboksylowych - masłowy czy heptanowy - lepiej rozpuiszcza się w wodzie?
Odp:

d) Który z kwasów karboksylowych ma większą gęstość - kwas o 14 atomach węgla w cząsteczce czy kwas stearynowy?
Odp:

e) Który z kwasów karboksylowych tworzy mydła sodowe - octowy czy palmitynowy?
Odp:

Zad.114
Przeprowadzono doświadzczenie przedstawione na poniższym schemiacie. Napisz obserwacje i równanie reakcji, stosując wzory sumaryczne i półstrukturalne. Sformułuj wniosek.

na rysunku jest probówka w niej jest stężony roztwór kwasu siarkowego (VI)
a w pojemniku w którym jest probówka jest gorąca woda, kwas metanowy, etanol

OBSERWACJE: ................
WNIOSEK: ..............
RÓWNANIE REAKCJI CHEMICZNEJ: ..............


Błagam o zrobienie tych zadań do poniedziałku!!!

Pozdrawiam
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=11611


Temat: kartkowka pomoc luty
Kwasy

Kwas CHLOROWODOROWY

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

HCl

b) wzór strukturalny

H – Cl – reszta kwasowa

Reszta kwasowa jest jednowartościowa.

2. Otrzymywanie kwasu

a) otrzymanie gazu chlorowodorowego

H2+Cl2 → 2HCL (g)

Cząsteczka wodoru łączy się z cząsteczką chloru i daje dwie cząsteczki Chlorowodoru.

b) uwodnienie chlorowodoru

HCl (g) + H2O → HCl (c)

3. Właściwości kwasu Chlorowodorowego (solnego)

- ciecz

- bezbarwny

- rozcieńczona bierze udział w procesach trawiennych w żołądku

- cięższy do wody

- dymiący

- silnie żrący

- maksymalne stężenie 37%

4. Zastosowanie

- służy jako odczynnik chemiczne w laboratorium

- stosowany w przemyśle chemicznym, włókienniczym, farmaceutycznym, tworzyw sztucznych, cukrownictwie, produkcji barwnikówKwas SIARKOWODORU

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H2S

b) wzór strukturalny

H

S – reszta kwasowa

H

Reszta kwasowa jest dwuwartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

a) otrzymanie gazu siarkowodorowego

H2 + S → H2S (g)

b) otrzymanie kwasu

H2S + H2O → H2S (c)

3. Właściwości kwasu

- gaz

- bezbarwny

- o zapachu zgniłych jajek

- produkt przemian gnilnych białek zawierających siarkę

- łatwo rozpuszcza się w wodzie

4. Zastosowanie

- stosowany w przemyśle chemicznym, włókienniczym, zbrojeniowym, gospodarczymKwas SIARKOWY (VI)

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H2SO4

Reszta kwasowa jest czterowartościowa

b) wzór strukturalny

H O O

S

H O O

2. Otrzymywanie kwasu

SO3 + H2O → H2SO4

3. Właściwości kwasu

- ciecz

- bezbarwna

- gęsta

- oleista

- prawie dwukrotnie cięższa od wody

- silnie żrąca

- higroskopijna

- maksymalne stężenie w kwasie 98%

- dobrze rozpuszczalna w wodzie

4. Zastosowanie

- Używany do produkcji innych kwasów

- do wyrobu barwników

- do wyrobu włókien sztucznych

- do nawozów sztucznych

- do środków wybuchowych

- do oczyszczania gazów

- do produkcji lekówKwas SIARKOWY (IV)

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H2SO3

b) wzór strukturalny

H O

S O

H O

Reszta kwasowa jest dwuwartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

SO2 + H2O → H2SO3

3. Właściwości kwasu

- ciecz

- kwas nietrwały

- właściwości bakteriobójcze, owadobójcze i grzybobójcze

- bielący

- jako gaz trujący

- niszczy rośliny

- jako gaz silnie żrący

4. Zastosowanie

- do bielenia w przemyśle włókienniczym

- służy jako czynnik chłodzącyKwas WĘGLOWY

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H2CO3

b) wzór strukturalny

H O

S O

H O

Reszta kwasowa jest dwuwartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

H2O + CO2 → H2CO3

3. Właściwości kwasu

- ciecz

- bezbarwna

- nietrwała

- nie można otrzymać roztworu stężonego

- przyjemny smak

- łatwo się rozkłada

- reakcją identyfikującą obecność CO2 jest mętnienie wody wapiennej

4. Zastosowanie

- w napojach energetyzujących

- napoje gazowaneKwas AZOTOWY (V)

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

HNO3

b) wzór strukturalny

O

H O N

O

Reszta kwasowa jest dwuwartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

a) otrzymywanie tlenku azotu (V) wiedząc, że azot jest pięciowartościowy

N2O5

b) rozpuszczanie tlenku w wodzie

N2O5 + H2O → 2 HNO3

3. Właściwości kwasu

- ciecz

-bezbarwna

- pod wpływem tego kwasu ścina się białko

- stężony roztwór niszczy tkanki wywołując poparzenia

4. Zastosowanie

- do otrzymywania barwników

- do wytwarzania materiałów wybuchowych

- do wytwarzania lakierów, tworzyw sztucznych, nawozów sztucznych

- wykorzystywany do oczyszczania metali

- stosowany do produkcji lekówKwas FOSFOROWY (V)

1. Budowa związku

a) wzór sumaryczny

H3PO4

b) wzór strukturalny

H O

H O P O

H O

Reszta kwasowa jest trzywartościowa

2. Otrzymywanie kwasu

a) otrzymywanie tlenku fosforu (V)

P4 + 5 O2 → P4O10

b) łączenie tlenku z wodą

P4O10 + 6H2O→ 4 H3PO4

3. Właściwości kwasu

- Stan stały

- krystaliczny

- działa drażniąco

- maksymalne stężenie procentowe roztworu 85%

- dobrze rozpuszcza się w wodzie

4. Zastosowanie

- stosowany do produkcji dodatków smakowych

- służy do produkcji nawozów sztucznych

- stosowany jako odrdzewiacz

- stosowany do produkcji cementu porcelanowego do plombmam nadzieje ze sie przyda bo sie napisalem
Źródło: parszywadwunastka.myforum.pl/viewtopic.php?t=68


Copyright (c) 2009 Blisko jak Georgia O Keeffe | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.